STARTPROGRAMTIDIGARE EVENTSOM HJO KONSTHALLSTÖD HJO KONSTHALLBILDERKONTAKT & PRESS

 


Om Hjo Konsthall

Konsthallens vision är att vara en naturlig mötesplats för kreativitet, konst, kultur och hälsa, ett ställe där man kan träffas, umgås, få inspiration och skapa nya nätverk och kontakter.
Allting tyder på att kulturen spelar en mycket viktig roll för människors välbefinnande och för en levande bygd. Hjo konsthall vill visa på att det går att ha ett levande kulturliv med hög kvalitet även utanför storstadsregionerna.

BAKGRUND:
Bakgrunden är att vi är många som länge saknat en bra utställningslokal och mötesplats för konst, kultur och hälsa i Hjo. I de flesta andra städer finns det någon form av galleri/konsthall- utställningslokal eller kulturhus. Vi vet att allting tyder på att kulturen spelar en mycket viktig roll för människors välbefinnande och för en levande bygd där folk vill fortsätta att leva, bo och bosätta sig. Att se kulturen som resurs för ökad livskvalitet både på landsbygden och i staden. Vi tror därför att en konsthall och kulturell mötesplats kommer att komma många människor till gagn samt kunna bli en turistmagnet som bidrar till hela staden och bygden.
Lokalen intill är redan i dag en mötesplats för stadens musikliv. De sista åren har ex Pugh Rogefeldt, Rebecka Törnqvist, Stefan Sundström och Dan Hylander uppträtt där. Den tilltänkta konsthallen har också en av stadens bästa läge alldeles intill Vättern, badet och stadsparken.

En av förebilderna är Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn. Hjo Konsthall kan liksom Akvarellmuseet, locka till sig många besökare från andra orter som vill besöka olika konst och kulturaktiviteter, samtidigt som de kan njuta av den vackra hamnmiljön och ta del av stadens övriga utbud.

MÅL:
Vårt mål är att skapa en fast kulturell mötesplats med några större utställningar per år för konst, foto och konsthantverk och där konsten kan införskaffas utan behov av snabba lån. Det kommer att vara utställningar med enbart etablerade/yrkesverksamma kulturutövare, samt utställningar blandat med amatörer och etablerade. Det kommer att vara utställningar som utgår från lokala kulturutövare samt nationellt och internationellt. Mellan utställningsperioderna (och ibland i samband med) kommer det att anordnas kurser, workshops och föreläsningar framförallt inom områdena för kultur och hälsa. Effekten som vi förväntar oss på längre sikt är att det skall gå från ett projekt som helt bygger på privata satsningar och ideella initiativ till ett projekt som kan dra runt sig själv.

Vårt mål är också att Hjo Konsthall skall bidra till att göra Hjo än mer attraktivt som besöksort, samt att leva, bo och verka i. En konsthall/kulturell mötesplats kan komma att stimulera småföretagen inom turism/besöksnäring, kultur och hälsa även för åretomturism, därmed kan projektet komma många människor till gagn, samtidigt som det kan bidra till många upplevelser och erfarenheter både för Hjobor och turister, gamla som unga.

MÅLGRUPP:
Vi vänder oss till alla som på något sätt har ett intresse för kultur och till de som inte har det men som kan få det. Utställningar / aktiviteter / kurser och workshops kommer att finnas för alla smaker, även om inte alla kommer att lockas av allt. Vi vänder oss både till Hjobor med omnejd samt till turister, gammal som ung. De som kommer att dra nytta av resultatet är både de enskilda kulturutövarna samt besökarna i form av upplevelser och erfarenheter. Vi tror också att det kan gynna de enskilda näringsidkarna eftersom det kan dra till sig fler turister som dröjer sig kvar i staden lite längre.

ORGANISATION:
Projektorganisationen består av en styrgrupp på tre personer som bildat en ekonomisk förening för Hjo Konsthall. Syftet med en ekonomisk förening är inte enbart att vara vinstdrivande för vår privata del utan för att gagna konst, kultur och hälsoprojekt i Hjo kommun. Målet är att konsthallen så småningom skall kunna dra runt sig själv. Vi tror att Hjo Konsthall kommer att kunna dra till sig mycket turister och besökare utifrån och därmed även gynna övriga näringsidkare i Hjo med omnejd.

Personerna i den ekonomiska föreningen är:

-Petra Gunnarsson, (bildkonstnär, bildterapeut och kursledare) konstnärlig projektledare som har ett brett konstnärligt nätverk och museekontakter, har tidigare arbetat som projektledare.

- Olle Widen: QiGonginstruktör, stresshanteringscoach och musiker med ett brett nätverk. Kommer framförallt ansvara för kursplaneringen och företagskontakter.

Inför varje större utställning ordnas en slags referensgrupp där deltagare styr över sitt eget projekt/ utställning, dock alltid i samråd med den ekonomiska föreningen för Hjo konsthall. Varje utställning / projekt är således ett eget projekt inom ett större projekt.

Det kommer även att bildas en stödgrupp för Hjo konsthall.

Stödgruppen kommer bestå av representanter från turistbyrån, kommunen, konst och kulturföreningar, företagare samt av engagerade privatpersoner. Ett arbete med detta är redan påbörjat. Vi arbetar också för att ha en tät kontakt med olika barn och ungdomsverksamheter. För inspiration och ett gemensamt utbyte ser vi också gärna ett samarbete med näringslivet och turistnäringen i Hjo, då vi alla vinner på en levande stad.